Artikelen door BOEH

Stad Antwerpen overtreedt eigen dresscode. BOEH! reageert

Het Antwerps stadsbestuur geeft al zijn personeelsleden, ook diegenen die aan het loket zitten, de “toelating” om op 1 december, Wereldaidsdag, “een HIV-lintje te dragen om hun solidariteit te betuigen met personen met HIV of AIDS”. Dit staat in het collegebesluit 12312 van vrijdag 3 oktober 2008, dat ook expliciet vermeldt dat hiermee een “uitzondering […]

Wie A zegt, moet B(OEH!) zeggen!

Op donderdag 7 oktober organiseert BOEH! een sofagesprek. Op de sofa nemen plaats de BOEgH-beelden Saïda El Fekri en Ida Dequeecker en onderzoekster Nadia Fadil van de KU Leuven. De aanleiding van de avond is het hoofddoekenverbod dat sinds een jaar geldt in het gemeenschapsonderwijs en het hoofddoekenverbod voor loketbedienden in stad Antwerpen. In het […]

PERSBERICHT: aanvang van het nieuwe schooljaar

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar betreuren Boeh! (Baas over eigen hoofd) en het Vrouwen overleg Komitee (VOK) de volgehouden beslissing van de Antwerpse Onderwijsraad om vanaf 1 september 2010 in geen enkele Antwerpse school (Go!, stedelijk, provinciaal en katholiek) nog leerlingen met een hoofddoek toe te laten. Een jaar na het algemeen verbod […]

PERSBERICHT: Raad van State schorst het verbod op levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs

Raad van State schorst het verbod op levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs   Het Grondwettelijk Hof moet de kwestie ontmijnen BOEH! roept de bevoegde minister op om een initiatief te nemen BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd) is opgetogen over het arrest van de Raad van State dat vandaag is verschenen. De Raad van State schorst […]

PERSBERICHT: auditeur van Raad van State verklaart klacht van BOEH ontvankelijk

Principieel verbod op levensbeschouwelijke kentekens is een schending van de godsdienstvrijheid en moet door het parlement geregeld worden en niet door het GO Boeh! is opgetogen Vandaag werd bekend dat de auditeur van de Raad van State de juridische bezwaren volgt, die BOEH! (het platform Baas Over Eigen Hoofd) samen met een leerling had ingediend […]

BOEH! kondigt juridische actie tegen hoofddoekverbod aan

Op 11 september besliste de Raad van het Gemeenschapsonderwijs om in alle scholen het dragen van de hoofddoek te verbieden. Verschillende meisjes, die getroffen werden door het verbod, trokken naar de Raad van State om de vernietiging van de maatregel te vorderen. BOEH! juicht dit toe. Hoe meer meisjes een juridische procedure starten tegen de […]

Reactie van BOEH! op de zaak Nordine Taouil

Het feministisch actieplatform Baas Over Eigen Hoofd (BOEH!) is diep verontwaardigd over de karaktermoord gepleegd op Nordine Taouil, en over de beslissing van Kind & Gezin om bijgevolg de vergunning in te trekken van mevrouw Taouil als onthaalmoeder. Dat BOEH! en Nordine Taouil vaak van mening verschilden in het hoofddoekendebat is duidelijk, maar dat neemt […]

BOEH! neemt juridische stappen tegen hoofddoekverbod

BOEH! heeft beslist om juridische stappen te ondernemen om het hoofddoekenverbod op de scholen aan te vechten. Daarover organiseert BOEH! een persconferentie op een nader te bepalen locatie en tijdstip. Een dergelijke procedure kost een heleboel geld. We hopen dan ook op uw massale steun. U kan een financiële bijdrage doen op het rekeningnummer van […]

BOEH! verontwaardigd na beslissing GO! en Onderwijsraad

BOEH!, een feministisch platform dat ijvert voor het recht op het dragen en het niet-dragen van de hoofddoek in alle maatschappelijke velden, is verbolgen door de recente beslissing die genomen werd door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs om een verbod van religieuze tekens in haar huishoudelijk reglement te laten opnemen. We achten deze beslissing niet […]