Artikelen door BOEH

7 krachtige argumenten tegen het hoofddoekenverbod!

In de kwestie van het algemeen verbod op levensbeschouwelijke tekens voor leerlingen dat het GO! wil invoeren in zijn scholen, stelde het Grondwettelijk Hof zonet dat het GO! bevoegd is om zo’n beslissing te nemen. Het Grondwettelijk Hof sprak zich uit na een prejudiciële vraag van de Raad van State. Het is nu aan de […]

PERSBERICHT 15/03/2011: Uitspraak Grondwettelijk Hof

Boeh! (Baas over Eigen Hoofd) is verbaasd over het arrest van het Grondwettelijk Hof dat vandaag werd uitgesproken. Uit het arrest blijkt dat de Raad van het Go! (gemeenschapsonderwijs) volgens het Hof bevoegd is om een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens voor leerlingen van het Go! uit te vaardigen. Boeh! is van […]

Boeh! is opgetogen over de beslissing van het Centrum

7 maart 2012 Boeh! is opgetogen over de beslissing van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding om een prejudicieel advies in te winnen bij het Europees Hof van Justitie. De huidige tendens waar niet alleen commerciële bedrijven maar ook (lokale) overheden en het onderwijsveld neutraliteit als schijnargument hanteren om vrouwen met een hoofddoek uit […]

Sisterhood is powerful

Sisterhood is powerful Solidariteit met onze zusters in de Arabische wereld Op 8 maart, de internationale vrouwendag, brengen we hulde aan de vrouwen in de Arabische wereld. Vrouwen stonden mee aan de wieg van de mobilisaties die de dictatoriale regimes in Tunesië en Egypte ten val brachten. Ze mobiliseerden zij aan zij met de mannen, […]

PERSMEDEDELING 1 september-actie: Zet op 1 september op je kop wat je wil

Op 1 september, start van het schooljaar 2009-2010, voert BOEH! (Baas over eigen Hoofd) actie uit protest tegen het verbod voor leerlingen om een hoofddoek te dragen. Op het einde van het vorige schooljaar beslisten de directies van twee athenea in Antwerpen immers om voortaan ook in hun instelling een hoofddoekenverbod te laten gelden. BOEH! […]

Op 1 september zet ik op mijn kop wat ik wil!

Naar aanleiding van het hoofddoekenverbod dat op 1 september van kracht zal zijn in de Antwerpse Athenea, kondigt BOEH! de campagne ‘Op 1 september zet ik op m’n kop wat ik wil’ aan.

BOEH! roept Antwerpse scholieren (en daarbuiten!) – gelovigen en niet-gelovigen, jongens en meisjes – op om op 1 september iets op hun hoofd te zetten. Wat dan ook. Een hoofddoek? Goed. Een reuze hamburger? Ook goed. Een schaalmodel van een zeilboot? Zeker goed. Hoe gekker, hoe beter.

Deze positieve actie brengt jongeren samen, die zo kunnen laten zien dat ze niet akkoord gaan met het hoofddoekenverbod, een regelrechte beperking van de godsdienstvrijheid en de vrije meningsuiting. Met deze actie stelt BOEH! de individuele keuzevrijheid centraal, zonder dat daarvoor scholen geboycot worden of dat er gestaakt wordt. En van zweepslagen is al helemaal geen sprake.

BOEH! reageert op hoofddoekverbod in Antwerpse athenea

In een multiculturele – en multireligieuze samenleving waar ’t stad van iedereen is zou je denken dat iedere Vlaamse burger – behorende tot minderheid of meerderheid – het recht heeft op vrije keuzes en een vrije godsdienstbeleving. De Athenea van Antwerpen spreken dit recht tegen door een hoofddoekenverbod in te voeren voor leerlingen én leerkrachten […]

Exclusieve lezing Christine Delphy! [+receptie]

De afgelopen maanden ging BOEH! in drie verschillende steden het debat aan met vertegenwoordigers van verschillende organisaties en instanties over de realiteit van het diversiteitsbeleid in Vlaanderen. Tijdens de afsluitende avond – opnieuw in Antwerpen – bieden we u een exclusieve lezing aan van Christine Delphy. Christine Delphy is een gekende Franse feministe. Zij richtte […]

Diversiteit in realiteit. Debatavonden van BOEH!

Op 10 februari, 5 maart, 7 april en 5 mei gaat BOEH! in vier verschillende steden het debat aan met vertegenwoordigers van verschillende organisaties en instanties over de realiteit van het diversiteitsbeleid in Vlaanderen. Noteer de data alvast met stip in uw agenda, en verspreid onze flyer! Programma 10.02 – Het neutraliteitsargument: het doek valt […]