Artikelen door BOEH

Antwerpen, stop met die pinkwashing

De Morgen, 6 juli 2018. Latifa Matheeussen is lid van Baas over eigen hoofd (BOEH!). Een enorme regenboog zal de Antwerpse skyline sieren tijdens de Antwerp Pride in augustus, die deze week werd voorgesteld. Zo waren recent ook de straten van Antwerpen gekleurd, in alle kleuren van de regenboog. Met de slogan: ‘In Antwerpen kan […]

BOEH! – historiek

Binnenkort bestaat BOEH! 7 jaar. In deze Historiek geeft BOEH! een overzicht van de vele acties en manifestaties die zij heeft georganiseerd of aan heeft meegewerkt. U kunt de Historiek hier downloaden.

1 september-actie

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar zet BOEH!, Baas Over Eigen Hoofd, de actie tegen het verbod op het dragen van uiterlijke levensbeschouwelijke tekens in de scholen van het GO! (omzendbrief 2013/1/omz van het GO!) verder. BOEH! stelt dat de schooldirecties, in afwachting van een uitspraak ten gronde van de Raad van State op het beroep […]

Uiterlijke levensbeschouwelijke kentekens in het onderwijs

De afgelopen jaren heeft BOEH! -het feministisch platform Baas Over Eigen Hoofd- zich geregeld laten horen over een hoofddoekenverbod in openbare diensten en in het onderwijs. BOEH! wordt mede daarom zowel in het politieke als maatschappelijke debat gezien als een waardige gesprekspartner en deskundige op dit onderwerp. Toen op 11 september 2009 de Raad van […]

PERSBERICHT 24/4/2013

“Go! volhardt in de boosheid.” Middenveldorganisaties en leerlingen stappen naar Raad van State tegen hoofddoekenverbod Een platform van middenveldorganisaties, samengebracht door BOEH!(Baas Over Eigen Hoofd) en met Justice and Democracy (J&D) vzw als verzoekende partij, heeft na rijp beraad besloten om, samen met enkele leerlingen van het Gemeenschapsonderwijs ( GO! ), een verzoekschrift in te […]

PERSBERICHT 2/2/2013

BOEH! (Baas over eigen hoofd) is geschokt door de herbevestiging van de Centrale Raad van het Go! (Gemeenschapsonderwijs) van een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens in zijn scholen. Toen dit verbod de eerste maal werd uitgevaardigd in September 2009 vocht BOEH! het, in naam van een leerling, aan voor de Raad van […]

PERSBERICHT 25/07/2012

Raad van State: “hoofddoekenverbod” dan toch geen verbod Boeh! (Baas over Eigen Hoofd) heeft kennis genomen van het (eind)arrest van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat heden werd vrijgegeven in de zaak  betreffende het algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens in het GO! Gemeenschapsonderwijs. In het arrest stelt de Raad van State vast […]

PERSBERICHT 06/06/2012

Auditoraatsverslag Raad van State hoofddoekenverbod: nog steeds geen duidelijkheid! Boeh! (Baas over Eigen Hoofd) is verbaasd over het auditoraatsverslag dat gisteren werd vrijgegeven in de zaak betreffende het algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens in het GO! Gemeenschapsonderwijs. Uit het verslag blijkt dat de auditeur van mening is dat de zaak onontvankelijk zou zijn wegens gebrek […]

BOEH! is tegen een wet die gezichtsbedekkende kledij in de openbare ruimte verbiedt

Meteen toen een wetsvoorstel voor zo’n verbod op tafel lag sprak iedereen over de wet op het boerkaverbod. Onder het mom van een neutraal algemeen verbod worden wel degelijk specifiek de niqaab en boerka geviseerd. Wij zijn van mening dat een algemeen straatverbod op het dragen van gezichtsbedekkende kledij, waar deze betrekking heeft op de […]

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS: RESULTATEN VAN HET PROJECT “THUIS IN EUROPA”

The Open Society Foundation is een mensenrechtenorganisatie die zich ertoe verbindt te werken aan tal van onderwerpen die een impact hebben op open en democratische samenlevingen. Voor het ‘At home in Europe’ project heeft The Open Society Foundation in de loop van dit jaar met verschillende locale organisaties (waaronder Boeh!) gesproken over de uitdagingen van […]